Projekter

Fredning

25 november 2005 Fragtmandshallerne indstilles til fredning Borgmestervangen, Københavns Kommune Høring om fredning Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 17. november 2005 indstillet, at godsfragtstationen sammenbygget med fragtmandshallerne samt toldmagasinbygningen på Borgmestervangen 5, 7 og 17, umatrikuleret statsbaneareal, Udenbys Klædebo Kvarter, Københavns Kommune, bliver fredet. Bygningssynets indstilling Det … Read more

Faelleshaven

Den faelles Koekkenhave JORD UNDER NEGLENE Den Fælles Køkkenhave Den faelles køkkenhaven deltager på udstillingen Artreach, Nikolaj Kunsthal, se billeder her Under sloganet JORD UNDER NEGLENE er en køkkenhaven i gang med at blive etableret på forskellige lokationer på Nørrebro. Haven skal supplere det allerede eksisterende folkekøkken, der hver onsdag … Read more

Fragthaller

  Fragtmandshallerne »Fragtmandshallerne fortæller en vigtig historie om, hvordan transportsystemet fungerede engang. De er en del af københavnernes historie og derfor et kulturelt minde, der er værd at bevare,« siger Peter Hee, formand for frednings- og bevaringsudvalget under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Fragtmandshallerne er tegnet af den berømte arkitekt … Read more

Extreme Craft

4 – 31 august 2012 Extreme Crafts, Freies Museum, Berlin YNKB afholdte Reparations workshop Lørdag 4 august fra 12 – 18 og Søndag 5 august 15 – 18. YNKB har inviteret Anja Franke med som gæst med WASTE SERVICE TEA BAR Alle rearationerrne udført på workshoppen i Berlin  

Emma H

21 juli 2008 The Signs are the Signal Emma Hedditch i YNKB På gaden foran det store vindu i YNKB dannede vi en halvcirkel rundt om hende mens hun læste sin tekst højt. Bagefter gik vi ind i det foreste lokale. Her hjalp vi hinanden med at dække vinduet til … Read more

Br

  2. juni 2005 Kunstfragtsagen er bragt til foreløbig afslutning i Borgerrepræsentationen, men en fredningssag er muligvis på vej. Områdefornyelsens program på Borgerrepræsentationens dagorden Borgerrepræsentationen (BR) havde den 2. juni Områdefornyelsens program for aktiviteterne de næste 5 år på dagsordenen. Byfornyelsesprogrammet har været til høring i de 7 politiske udvalg … Read more

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse, Fup eller fakta! En sand historie og et lærestykke om demokrati i Danmark. Kronik i Information 27 juli 2006 2001: Københavns Kommune udsendte i efteråret 2001 “Debatoplæg om byudviklingsmuligheder for områder omkring Nørrebro Station”, en flot tryksag i farver, til alle husstande i området om udviklingen omkring Nørrebro Station … Read more