ArtReach Nikolaj Kunsthal

10 – 26 februar

Den Fælles Køkkenhave

Den Fælles Køkkenhave præsenterede på ArtReach udstillingen på Nikolaj Kunsthal med
et forslag til indretning af gården bag biblioteket på Blågårdsplads til en permakulturelhave med orangeri og hønsegård.
Gårdhaven er planlagt realiseret i 2012.

Tegning og beskrivelse er udført af FirmaMenhta ved Arkitekt Tony Andersen
Se tegning af biblioteksgården her
og beskrivelse her
Se også YNKB’s og Morten Bencke’s tekst til ArtReach kataloget her

REGNVANDSOPSAMLING
Regnvandsopsamlingen etableres dels i drivhuset ved at der placeres 2
palletanke ovenpå hinanden ved nedløbsrøret i husets nordre ende.
Derudover placeres ligeledes 2 tanke ved nedløbsrøret ved
kældernedkørselen.

DRIVHUS
Drivhuset er projekteret som et Væg-orangeri.
Det er planlagt med en bredde på 230 cm og en længde på 1150 cm.
Det anlægges med regnvandsopsamling i enden. Med 2 langsgående bede
langs forsiden og langs husmuren. I den sydlige ende er afsat plads til dels
værktøj dels bord og stole til ophold.
Af planter kan nævnes tomater, peber, meloner og græskar. Hertil kan
komme vindruer og enkelte træer som fersken og figner i bedet langs muren.

HØNSEGÅRD
Gården er udlagt til 12 høns, en evt. hane skal aftales med beboerne i karreen.
Man kan forestille sig at der etableres en låge indtil nabogården og at
hønsene lukkes ud i bedene når der arbejdes i projektet.
I et smalt bed foran hønsegården plantes kravlebønner op af hegnet. I
bunden af dette bed samt i et aflukket areal inde i hønsegården kan der sås
lupiner.

TRÆER/BUSKE
Af træer foreslås der dels at de tre robinia der står i gården fjernes ligesom de
2 busketter der står i bedene, dels foreslås det at der i stedet plantes nye
frugttræer i bedenes sydende samt 2 i hønsegården.
Dertil plantes mindre frugttræer til espaliering langs husfacaden.
I bedenes nordender plantes frugtbuske

HØJBEDE
De eksisterende plantekasser fastholdes og der plantes flerårige afgrøder
såsom rabarber, peberrod, New Zealand spinat, samt blomstrende stauder og
krydderurter i sammenplantninger.

BEDE
Udlægges til egentlige etårige grøntsager, i høj grad rodfrugter såsom selleri,
persillerod, pastinak og rødbeder. Herudover salater, spinat og kål samt
gulerødder løg og porrer. Jeg finder ikke der bør sættes kartofler.

BUNDDÆKKE
Til bunddække i alle bede kan skovjordbær fastholdes og suppleres med
jordkløver