2005_dk

Kunstfragt

Kunstfragt Et lokalt/globalt Kunst og Kulturcenter af en helt ny type YNKB har i sit projekt Kunstfragt udarbejdet et forslag til en lokal- global kunst- og kulturinstitution af en ny type til Fragtmandshallerne ved Nørrebro Station i København. Nogle af principperne kunne være: 1. Placer kunstinstitutionerne der hvor folk bor. … Read more

Parkfest2005

25 juni kunstfragt & parkfestival Kunstfragt og Parkfestival på DSB arealerne bag Føtex v. Nørrebro Station i lørdags startede i øsende regn, så vores første arrangement med ”Dans I Nordvest” måtte aflyses. De gamle fragtmandshallers perron fungerede som den perfekte scene, ”FragtScenen” og alt gik resten af dagen efter programmet … Read more

Indsigelselokslplan

19 september 2005 Indsigelse mod den Nye Kommuneplan 2005 Hermed vil YNKB (Ydre Nørrebro Kultur Bureau) gøre indsigelse mod den nye kom-muneplan for DSB arealet ved Nørrebro Station og Fragtmandshallerne ved Borgmestervangen. Af følgende grunde: Ynitivgruppen har foreslået en borgerdefineret aktivitetspark på arealet i forbindelse med et nyt internationalt Kunst … Read more

Fredning

25 november 2005 Fragtmandshallerne indstilles til fredning Borgmestervangen, Københavns Kommune Høring om fredning Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 17. november 2005 indstillet, at godsfragtstationen sammenbygget med fragtmandshallerne samt toldmagasinbygningen på Borgmestervangen 5, 7 og 17, umatrikuleret statsbaneareal, Udenbys Klædebo Kvarter, Københavns Kommune, bliver fredet. Bygningssynets indstilling Det … Read more

Fragthaller

  Fragtmandshallerne »Fragtmandshallerne fortæller en vigtig historie om, hvordan transportsystemet fungerede engang. De er en del af københavnernes historie og derfor et kulturelt minde, der er værd at bevare,« siger Peter Hee, formand for frednings- og bevaringsudvalget under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Fragtmandshallerne er tegnet af den berømte arkitekt … Read more

Br

  2. juni 2005 Kunstfragtsagen er bragt til foreløbig afslutning i Borgerrepræsentationen, men en fredningssag er muligvis på vej. Områdefornyelsens program på Borgerrepræsentationens dagorden Borgerrepræsentationen (BR) havde den 2. juni Områdefornyelsens program for aktiviteterne de næste 5 år på dagsordenen. Byfornyelsesprogrammet har været til høring i de 7 politiske udvalg … Read more

2005

19. – 20. november 2005 “What’s next?” Nabolag og Kunstpraksisser Seminar og konference “—which provide an insight not only into the microstructures of certain districts and the everyday realities and struggles of the inhabitants, but which also demonstrate artistic ways of reclaiming urban space.” Se mere 25. juni 2005 Kunstfragt … Read more