2003

December 2003

Swap shop

 

27. – 30. november 2003

Kunstfragt

Kunstfragt var en workshop afholdt af YNKB på Ydre Nørrebro
med kunstnere og kunstgrupper fra ind- og udland.
Temaet for workshoppen: Muligheder og erfaringer i arbejde med rum
for alternativ kultur udenfor institutionerne i tæt forbindelse
med lokale miljøer og med lokale medspillere/publikum.

Kunstfragt blev publiceret som Tema bog: Tema 8, som blev sendt til
alle medlemmerne af Københavns borrgerrepræsentation
som inspiration og med ønsker fra lokale om brug DSB-arealet inden
vedtagelsen af en lokalplan for området.

Se mere

 

14. juni 2003

Gadefest

Se mere

 

Juni 2003

Utopia Station

 

Juni 2003

Praguebiennale 1

 

April 2003

TAMA not TINA

 

There Are Many Alternatives (TAMA) and not: There
Is No Alternatives (TINA)

YNKB onIn-TANGIBLE EXCHANGE, Museum of Contemporary Art and Design,
San Jose, Costa Rica 2003

Vores projekt er at danne et arkiv på museet i San Jose, der
dels
1. belyser vort eget arbejde med at skabe et kulturbureau, YNKB, på
Ydre Nørrebro, et gammelt arbejderkvarter i København,
der nu er beboet af immigranter,
2. dels at fremlægge materiale der belyser relevante ideer, strategier
og eksempler på alternative projekter indenfor selvforvaltning,
økologi, bæredygtighed, demokrati, feminisme, uddannelse,
og modstand mod dannelsen af den postpolitiske consensus.
Vi ønsker at belyse dette dels gennem de eksempler vi selv
kender fra vort eget arbejde og vort netværk af kunstnere, forskere
og aktivister, dels ønsker vi at udbygge dette arkiv med eksempler
fra Mellemamerika, specielt Costa Rica til denne udstilling

Se mere