Peoples Museum2

 

1 juli – 16 juli 2008

Peoples Museum, birzeit, 2 trin

Birzeit er en landsby 20 km nord for Ramallah. Den har været
beboet siden romertiden og der er ruiner fra den tid og senere perioder:
Byzantinske, korsfarer- og Mamelukkerne.

Navnet Bir Zeit kan oversættes til olie brønde og det
referer til de brønde man opbevarede den jomfrupressede olivenolie
i. Byens topologi består af højdedrag og dale, det højeste
punkt er kendt som “al-Khirbeh”, ruinen. Det meste af jorden
er beplantet med oliventræer, som har dannet livsgrundlaget
for området.

I dag er Bir Zeit, eller Birzeit, mest kendt for Birzeit University,
som er Palæstinas flagskib inden for højere uddannelse
og mange studerende bor i byen. Der er 6600 indbyggere i Birzeit og
meget af stedets økonomi er forbundet med universitetet, som
har medført et ekspanderende forretningsliv med restauranter,
cafeer, forretninger osv.
Mange af de omkringliggende landsbyer er blevet afhængige af
Birzeit efter den seneste runde af Israelsk etablerede vejspærringer.


Birzeits gamle bydel stammer fra den Ottomanske periode, dvs. 1800
tallet. Der er dog bygningsdele der går længere tilbage.
Det traditionelle hus var bygget af kalksten med kupler som tag. Det
har to etager: Den øverste til beboelse og nederst til husdyr.
Birzeit består af fem familier, – fire kristne og en muslimsk,
som har levet sammen i århundreder uden problemer. Traditionelt
har familiernes huse været grupperet omkring en gård,
al-Hoash. Der er flere eksempler på dette i Birzeits gamle bydel.
I dag er mange af husene i den gamle bydel tomme og en del ligger
som ruiner. De tidligere beboere er flyttet ud i moderne huse i Birzeit.
Mange af beboerne i den gamle bydel er nu flygtninge, fattige og studerende
fra Birzeit University.
En lokal organisation, al-Rozana, arbejder for at livet skal genetableres
i den gamle bydel. De arbejder sammen med RIWAQ, som er en Palæstinensisk
organisation for bevarelse af historiske bygninger i Palæstina.
Enkelte af de smukke gamle huse er allerede restaureret.

Birzeit Heritage Week

Birzeit Heritage Week, fra 13 til 19 juli 2008 er en årlig festival
I den gamle bydel arrangeret af Al-Rozana, for at genskabe livet i
den gamle bydel. Der er alle mulige aktiviteter: Gamle værksteder,
boder med traditionelt håndarbejde, madsteder, koncerter, udstillinger
og dans mm. Festivalen er besøgt af tusinder af mennesker.

Præsentation af Peoples Museum


Peoples Museum deltog i The Birzeit Heritage week, for at præsentere
Museets ide for beboerne i området, for at skabe kontakter og
for at skabe interesse for Museet.
Forberedelserne og præsentationen skete i samarbejde med de
palistinensiske kunstnere Majdi Hadid og Hoshi Radwan, studerende
fra den lokale skole, den lokale farmaceut Moussa Alloush, som også
er local historiker. Peoples Museum modtog også stor hjælp
fra Museets naboer.

Til Birzeit Heritage Week præsenterede Peoples
Museum:
Se flere billeder

Model af Birzeits gamle bydel

Modellen blev bygget af pap fra gamle papkasser og andre
fundne materialer. Formålet var at engagere indbyggerne i interessen
for deres egen by. Modellen nåede ikke at blive færdig
til Festivalen, vi koncentrerede os om husene tættest på
Peoples Museum og andre huse tilhørende mennesker som allerede
havde en tilknytning til Museet.

Husene blev forsynet med fotos af dem der boede i dem
og andre detaljer fra byen.
Modellen tiltrak sig stor opmærksomhed fra besøgende
og var årsag til mange nye kontakter og historier om byen.

Se flere billeder

Salameh Kailehs Hus

Det hus Peoples Museum er installeret i er kendt som
al-Kailehs hus, opkaldt efter Salameh Kaileh, som boede i huset engang
i trediverne. Farmaceuten og lokalhistorikerne Moussa Alloush fortalte
os historier om huset, som blev skrevet ned på engelsk og arabisk
på en planche, der blev anbragt ved indgangen. Planchen havde
også et foto af Salameh Kaileh fra 1931.

Fotos

Reema Tamil og Avatef Romeigh, som begge er studerende ved kunstakademiet
i Ramallah deltog med fotoarbejder.
Reema Tamil viste to fotos fra Birzeits gamle bydel, hvori hun havde
indsat skilte og lysreklamer fra Ramallahs bycenter. Avatef Romeigh
havde fotograferet inskriptioner og tegn over dørene i de gamle
hus i Birzeit.
Haneen Masri havde sammen med os lavet et planche med fotos af objekter,
de havde set under deres besøg og interviews med locale beboere.

Akvarel workshop


I dagene op til The Heritage Week arrangerede den palæstinensiske
kunstner Hosni Radwan en workshop i akvarel maling for de studerende
fra kunstakademiet i Ramallah. Akvarellerne, som alle havde motiver
fra den gamle bydel, blev udstillet i Peoples Museum under festivalen.

Hosni Radwan


Den palæstinensiske kunstner Hosni Radwan udstillede desuden
en række objekter lavet ud af fundne ting fra den gamle bydel.

Peoples Museums Samling

På en reol var den begyndende samling til Peoples Museum udstillet.
Det var alle objekter, som hver for sig fortalte sin historie, der
var givet til Museet af lokale indbyggere.


Samlingen omfattede arkæologiske fund fra ”al-khirbeh”,
landbrugsredskaber og objekter fra husholdningen, bøger og
fotos med relevans for byens historie.

Biograf

II kælderen havde var der biograf, der viste videointerviews
med lokale indbyggere lavet af kunststuderende Haneen Masri sammen
med YNKB/Parfyme.
Disse historie vil blive nedskrevet på arabisk og engelsk til
Peoples Museum’s arkiv.

Børnehjørnet

I et hjørne var der et lavt bord med papir og farver til børn
og andre. Det blev flittigt brugt og tegningerne blev hængt
op på væggen.

Konstruktioner og reparationer

Borde, stole, bænke, hylder, skilte mm, samt reparationer af
døre og vinduer i huset blev udført af naboer, studerende,
Hosni Radwan, Parfyme og YNKB.

Nye Skilte

Peoples Museum blev forsynet med nye skilte skåret
ud af krydsfiner.

For at reklamere for Peoples Museum under festivalen,
lavede en af de studerende fra den lokale skole, Yaliano, nogle flotte
pile, som hun hængte op rundt omkring i byen, for at guide besøgende
til museet.

Vagt tårne

Bønderne i Palæstina byggede vagttårne
ude ved deres oliven og vindrue marker. Der boede bonden om sommeren
for at passe på deres afgrøder.
Tårnene blev bygget af kalksten uden brug af cement og mørtel.
Kun stenens nøjagtige form og placering holdt tårnet
sammen. Dette tårn var bygget af Farmaceuten Moussa Alloush’s
far, Ibrahim Alloush for 90 år siden.

Se flere billeder