2016

Fredag d. 16 september kl 18

A Train to Spain

A TRAIN TO SPAIN, et rejsende kunstprojekt dedikeret til de skandinaviske spaniensfrivillige 1936-1939.
Forlaget Nemo er blevet inviteret til at deltage i en udstilling om skandinaviske frivillige i anledning af 80 året
for Den Spanske Borgerkrig (1936-1939). Udstillingen hedder A TRAIN TO SPAIN og er en rejsende
udstilling der begyndte i Finland og ender i den spanske by Alcoi i slutningen af oktober.
På næste fredag ruller A TRAIN TO SPAIN ind i kunstfællesskabet YNKB ved et arrangement arrangeret af Astrid Noacks Atelier.
Forlaget Nemo deltager i udstillingen med en lyd- og billedmontage om de tre første danske spaniensfrivillige brødrene Nielsen,
som vi i 2014 udgav bogen “Brødrene Nielsen – Breve fra Den Spanske Borgerkrig” om.

Program:
kl. 18 vil der være folkekøkken
kl. 19 vil der blive sagt bevingede ord
kl. 19.30 vil filmvisningen gå i gang (ca. 40 min spilletid)

Efterfølgende vil der være mulighed for at drikke en øl eller et glas sodavand og evt. købe
“Brødrene Nielsen – Breve fra Den Spanske Borgerkrig” til en favorabel pris.

Film:
Katariina Lillqvist: RADIO DOLORES
Nils Claesson: LOVE & SOLIDARITY
Dror Feiler: LA VIOLENCIA DE LOS TIEMPOS
Kieran Kolle: THE VOLUNTEER
Krautwald og Scherfig: THE NIELSEN BROTHERS

5 juni kl 13

Crisis Mirror Podcast #2: Migration and Integration

Søndag den 5. juni kl 13 kommer Crisis Mirror på besøg i YNKB og vil holde præmiere
på deres anden podcast. Podcasten handler om migration og integration, og efterfølgende
vil de invitere til en diskussion om emnerne. Crisis Mirror er en multidisciplinært politisk gruppe
med base i København. Deres hensigt er at producere, dele og redistribuere mod-information
om den nuværende kapitalistiske krise i Danmark og resten af verden. Gennem politisk analyse
såvel som offentlige arrangementer og aktioner sigter gruppen på at mobilisere folk og vise solidaritet
overfor bevægelser, grupper og individer med samme hensigt.
https://www.facebook.com/events/195350974193476/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1464900936168747
http://www.crisismirror.info/

Podcasten og den efterfølgende diskussion vil være på engelsk

30 april 2016  kl 14 – 16                                                               

Bogreception for YNKB TEMA 19 og 20

BOGRECEPTION I BOGHANDLEN PÅ DEN FRIES UDSTILLINGSBYGNING V. ØSTERPORT STATION
Lørdag d 30 april  kl 14-16
                                                              
YNKB TEMA 19 og 20 med oplæsning af udvalgte tekster.                                     

Tema 19: Tema 19 Instrumentalisering af kunsten // Instrumentalization of Art
Tema 19 er en kollektivt forfattet reflektion over YNKB´s deltagelse i Nikolaj Kunsthal’s
Art-reach program 2010 – 2012. Udover at skitsere nogle af processerne der havde betydning
for værket Den Fælles Køkkenhave, forsøger teksten at formulere nogle af de intentioner der
motiverer det kunstneriske arbejde i YNKB. Endelig er teksten et bidrag til en kritisk diskussion
af instrumentaliseringen af et kunstnerisk felt, hvor værkkategoriseringen er søgt afmonteret
og erstattet i en undersøgelse af relationerne mellem æstetik og social virkelighed:
“Vi forstår behovet for kunsten i den tid vi lever i, ikke som en forlængelse af modernismen med
krav om noget nyt og unikt, men som et bud på en kontekstuel, helhedsorienteret, bæredygtig og
inkluderende kulturel og kunstnerisk tænkning, som – i stedet for at reproducere det kapitalistiske
konsum og vækstsamfund – bygger på selvforsyning, solidaritet og gavmildhed.”
Tema 19: Instrumentalisering af kunsten // Instrumentalization of Art er på 31 sider inkl engelsk
oversættelse af teksten. Den koster 50 kr, men kan ved receptionen fås for 30 kr.
Teksten i Tema 19 har tidligere været udgivet i: Take part – kunsten og institutionen
i brugerinddragelsens tidsalder, Kunsthal Nikolaj, 2011.

Tema 20: Nørrekærbiennalen14 Overlevering og kredsløb, tekster og billeder.
Hvorfor ikke afholde en kunstbiennale yderst på en forblæst mark i Nordjylland, midt i det danske
“kulturlandskab” præget af industrilandbrug, affolkning og opbygningen af Danmarks største vindmøllepark?

Tema 20 er en dokumentation af biennalen i tekst og billeder perspektiveret gennem bidrag
fra flere af deltagerne. Desuden er den beriget med en billedfortælling  i foto og tegninger.
Bogen indholder bidrag fra:  Gorm Spaabæk (DK), billedkunstner, Hilde Methi (NO) Kurator,
Joan Nango (NO) arkitekt og billedkunstner, Gerd Laugesen (DK) forfatter, Preben Maegaard (DK),
Folkecentret for Vedvarende Energi, Søssa Jørgensen (NO), billedkunstner, Thomas Højrup (DK) Kystfiskelauget Thorup Strand,
Geir Tore Holm (NO), billedkunstner, Liv Nimand Duvå (DK), forfatter, Morten Bencke (DK), historiker og billedkunstner,
Pelle Brage (DK) billedkunstner, kuratorgruppen m.fl.

Bogen stiller skarpt på, hvad der sker og er sket i landskabet. Landbruget og dermed landskabet
er blevet homogent og gennemindustrialiseret. Fiskeri er under pres. Denne udvikling sker på
bekostning af biodiversitet og dyreliv. Når kulturlandskabet tager over, opstår samtidig en tendens til,
at mennesker mister føling med naturen, og hvordan vi indgår i naturens kredsløb. Biennalen stiller gennem
sin tematik spørgsmål som: Hvordan ønsker vi, at naturen og vores omgivelser skal udvikle sig, og hvordan
forestiller vi os, at livet kan blive for os mennesker fremover?
Tema 20 er på 120 sider og koster 80 kr, men på reception dagen 50 kr.