NY BOG OM KUNST FRA EN UDKANT

Nørrekærbiennalen 2017: Landskabet og skuespillet
Nørrekærbiennalen 2019: Forandring, forankring

“Mennesket har som art alt for længe besat alt i naturen, det må vi give tilbage. Vi må give tilbage til naturen og truede arter ved at vise empati.”

Ny dobbeltpublikation dokumenterer og fabulerer over flygtige og blivende værker skabt i forbindelse med Nørrekærbiennalen.
Det er en bog om den eksperimenterende samtidskunst i udkanten. En bog om fællesskab og samarbejde fra en broget, poetisk og overraskende alsidig gruppe, der vil diskutere mulighederne for at nærme os hinanden i et politisk verdensklima, der gør alt for at skabe afstande.

Nørrekærbiennalen er et langsigtet nordisk kunstprojekt og en tilbagevendende kunstbegivenhed, der finder sted på og omkring LAND, en lille flad mark ved Limfjorden i Nørrekær Enge. Siden 2000 har LAND udviklet sig til et landart-projekt for kollektiv kunstpraksis i samarbejde med det nære natur- og lokalsamfund og fremstår i dag som en rig oase af eksperimenter og modbilleder på områdets industrialiserede og monokulturelle landskab. Den første Nørrekærbiennale fandt sted i 2014 under titlen Overlevering og Kredsløb, siden Landskabet og Skuespillet i 2017 og i 2019 Forandring Forankring. Hver ny biennale er med til at udvikle LandArt projektet LAND og tilføre ny mening og betydning i en fortløbende eksperimenterende proces.

Bogen indeholder illustrationer, samtaler, digte og eksperimenterende prosa, essays, interviews, et originalt grafisk tryk som indstik og et lydværk på flexdisk.
Desuden en introduktion af forfatter Tania Ørum. Grafisk layout og omslag af Kim Lykke.

“Nørrekær Biennalen 2017 – 2019 YNKB TEMA 22-23 “
200 sider + originalt grafisk tryk og flexdisk som indstik. 200 kroner
Alle tekster oversat til engelsk

Kontakt: Kirsten Dufour Telefon: +45 20 61 31 73

WWW.norrekaerbiennalen.dk


Reception Fredag 11 Juni 2021 Kl 17.
YNKB , Baldersgade 70 st tv, København N
Oplæsninger ved deltagende forfattere Liv Nimand Duvå og Claus Handberg.
Komponisten Anders Meldgaard præsenterer lyd

Deltagere på Nørrekærbiennalen 2017 Landskabet skuespillet:
Billedkunstnere: Finn Thybo Andersen, Morten Bencke, Pelle Brage, Julia Bruun, Kirsten Dufour, Elisabeth Kiss, Katrine Skovgaard, Michael Stoffer Christensen, Thomas Østergaard, aiPotu / Anders Kjellesvik og Andreas Siqueland, Claus Handberg Christensen, Jesper Dalgaard, Frans Jacobi, Martin Richard Olsen, Per Bertelsen, Jytte Cramer, Mogens Otto Nielsen, Finn Have, Jan Hansen, Karsten Hansen, Gudrun Kjær, Birthe Kjærsgaard, Birthe Ohsten.

Deltagere på Nørrekærbiennalen 2019 Forandring Forankring:
Billedkunstnere: Finn Thybo Andersen, Morten Bencke, Pelle Brage, Julia Bruun, Kirsten Dufour, Elisabeth Kiss , Katrine Skovgaard, Michael Stoffer Christensen, Tine Tvergaard, Thomas Østergaard, Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm, Margin v/Kristina Ask og Christian Hillesø, Kaspar Lynge Jensen, Wojciech Laskowski, Martin Richard Olsen
Forfatere: Liv Nimand Duvå, Gerd Laugesen, Performancekunstner Mari Keski-Korsu, Komponist Anders Lauge Meldgaard,
Samarbejdspartner: Nibe Kaaglaug med Forfatter og Limfjordshistoriker Jens Østergaard.

Nørrekærbiennalen 2019 kunne ikke gennemføres uden økonomisk støtte fra:Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, BmmK, Vesthimmerlands Kommune, Frame, Contemporary Art Finland, Thise Mejeri, Vilsund Blue

Skriv en kommentar