Oplæg: Madpakker til revolutionen

Bogcaféen Almindelig Brand (BCAB) inviterer til arrangement med Eskil Halberg, der netop har udgivet en debatbog om landbrug, klimakrise og revolution.

Arrangementet finder sted på Balders Plads tidligt sankthansaften, tirsdag d. 23. juni kl. 17-19. Hvis det bliver dårligt vejr rykker vi ned ad gaden og ind i bogcaféen. Eskil Halberg vil præsentere bogen og nogle af de problematikker den berører. Bagefter vil der være rum for diskussion og nysgerrige spørgsmål.

Vi sørger for en bunke stole, medbring evt. selv tæpper.

Eskil Halberg er underviser og forfatter til bøgerne Roden til alt ondt og Madpakker til revolutionen. Hans seneste bog udkommer på forlaget Nemo og kan købes i bogcaféen Almindelig Brand efter arrangementet.

Madpakker til revolutionen er en fortællende og fortættet oversigt over mange af de emner og problematikker, der knytter sig til den klimakrise, der er opstået fra den globale opvarmning. I denne har måden fødevarer produceres på i dag en helt afgørende rolle i – ikke bare som årsag til klimaforandringerne, men også som et af de mest lovende måder at tilbagerulle den globale opvarmning.

I løbet af de sidste par år har Eskil Halberg begravet sig i landbrugshistorie, marxistisk økologi, klimaperspektiver og de brudstykker af den vestlige revolutionære tradition, der har beskæftiget sig med emner som kvælstof, den store udskiftning (enclosures), koloniseringen af jorden og vildnisset, menneskets stofskifte med naturen og kapitalens afhængighed af fossile energier. I bogen er der spændende historier fra f.eks. Lersøparken, brunkulminerne i Tyskland og slaveopstanden på Haiti. Der er forsøg på at opfinde nye begreber for ting, vi har brug for at få greb om: fx forskellen mellem energi, der baserer sig på naturens luner og fremmer arbejderes position vs. energi der kan ophobes og gøre det lettere at disciplinere arbejdere. I bogen gemmer sig også en masse strategiske spørgsmål, der vil have relevans for vidt forskellige politiske bevægelser – og som Eskil Halberg argumenterer for, vil klimaspørgsmålet fortsætte med at trænge sig mere på i snart alle politiske kampe.

Madpakker til revolutionen er et spændende forsøg på at forestille sig, hvordan den revolutionære tradition kunne tages ned på jorden, genvinde et andet forhold til naturen og bruge en sådan anden økologi i vores kamp for at overkomme kapitalens stumme ødelæggelser.

Skriv en kommentar