Jordforbindelse

januar

kontoret for jordforbindelse museet for samtidskunst, roskilde

Kontoret for Jordforbindelse  er et projekt som belyser, experimentelt forsker i
og konkret aktiverer en bæredygtig byudvikling. Projektet har sit udgangspunkt i »Koloniträdgården på S:t Knuts torg« i Malmø, som er etableret af den svenske kunstnergruppe ”Public Globality Gardens”, samt den danske kunstnergruppe YNKB´s deltagelse i “Ynitivgruppen´s” og forslag til en Aktivitetspark på DSB-arealerne ved Nørrebro Station og et fortslag til et Kunst og Kulturcenter i Fragtmandshallerne på Nørrebro i København. Samarbejdets formål er at løfte en lokal byplanlægningsproblematik til et for både Sverige og Danmark relevant niveau. Gennem dokumentation og installationer ønsker Kontoret for Jordforbindelse at inspirere til lokale aktioner og til at arbejde for et handlingsprogram som kan anvendes til at forny og ændre byplanlægning på et globalt plan. ”Kontoret for Jordforbindelse« er et aktivt kontor, hvor eksempler på egne og andres arbejder, som synliggjort gennem arkiv, bibliotek, video, dias, lyd osv. Vi  inviterer både publikum til at studere og anvende kontoret, som en dag om ugen (torsdage) i udstillingsperioden vil være et arbejdende kontor med tilstedeværelse af repræsentanter fra Kontoret for Jordforbindelse .

 Projektet ingår i Det Digitale Bauhaus (Malmö – Roskilde) 23. januar  21. marts 2004 på Museet for Samtidskunst i Roskilde
Det Digitale Bauhaus (Malmö  Roskilde) er et fælles udstillingsprojekt i Øresundsregionen som for første gang sætter fokus på Malmö Universitets særlige linie for Kunst, Kultur og Kommunikation (Afdeling K3).

Alla er velkommen til at få tildelt en gratis jordlod efter ansøgning
Museét for Samtidskunsts gård og have deles ind i jordlodder og uddeles gratis. Ansøgning og tildeling kan ske på ”Kontoret for Jordforbindelse« eller via kontakt med os. Lodderne kan anvendes af brugerne fra den 19 januar og til den 21 marts 2004 og er tænkt som en måde at demonstrere medborgernes direkte deltagelse i hvordan  offentligt byjord administreres og anvendes.

Uthyrda/udlejede:
No. 1: Camilla Nørgaard, Nis Rømer
No. 2: Ole Dufour
No. 3: Hartmut Stockter
No. 4: Anna Ørtemo
No. 8: Elisabeth Frydendal, Tove Borg, Ulla Runge
No. 11: Brett Bloom
No. 13: Kulturdistributionen af 2002
No. 18: Anna Stina Tellforssliys

No. 1: Camilla Nørgaard, Nis Rømer

No. 2: Ole dufour

no 3:Hartmut Stocckter

No. 4: Anna Ørtemo

No. 11: Brett Bloom

No. 18: Anna Stina Tellforssliys