l

  Hvem er vi
  Aktiviteter*
  Publikationer
  Tekster
  tv-tv
  SAAS
  Links
  Kontakt


  YNKB Projekter
   Faelleshaven
Peoples Museum

  Astrid Noacks Atelier
  YNKB Ukrudt
  YNKB Reparation
  YNKB på Kronborg
  Soup
  Lets remake the World
  Cinema (Bethlehem)
  Who says we went.away.
  YNKB i Hygum
  YNKB på Minority Report.
  Jordforbindelse
  Kunstfragt
  YNKB i Costa Rica
Norrekaerbiennalen


 

“Ved tro vil vi sejre”

Hygum Kunstmuseum, hvor skulpturinstallationen med arkivet
“Ved tro skal vi sejre” ses midt i billedet.

Skulpturinstallationen med arkivet “Ved tro skal vi sejre” set forfra.

Øverste hylde med Anna Leigaards brev til politiet, Holger og Grethe Iversens collage, faxen fra Udlændingestyrelsen og Kim H. Andersens mobiltelefon.

LCD-skærmen viser udvalgte klip fra Villy Pedersens videooptagelser, der er taget under flygtningenes ophold i Lemvig. På skærmen ses et klip fra Vesterhavet.

Hylde med Tanjas indgraverede glas, Jacob Pauli Olsens vædderhorn, Johannes Hansens krucifiks og en planche fra Hans Holmsgaard.

Nederste hylde med indrammet takkebrev fra den serbiske Patriark Pavle til Pastor Leif Bork Hansen, med tekst på serbisk og engelsk.
Takkebrevet og de to glas med indgraveringer er skænket af Leif Bork Hansen.

Se alle billedsiderne med installationen: "Ved tro vil vi sejre" fra bogen: "At en hel by kunne blive kriminel!" (7,9 MB)
Klik her