l

“Ved tro vil vi sejre”

Hygum Kunstmuseum, hvor skulpturinstallationen med arkivet
“Ved tro skal vi sejre” ses midt i billedet.

Skulpturinstallationen med arkivet “Ved tro skal vi sejre” set forfra.

Øverste hylde med Anna Leigaards brev til politiet, Holger og Grethe Iversens collage, faxen fra Udlændingestyrelsen og Kim H. Andersens mobiltelefon.

LCD-skærmen viser udvalgte klip fra Villy Pedersens videooptagelser, der er taget under flygtningenes ophold i Lemvig. På skærmen ses et klip fra Vesterhavet.

Hylde med Tanjas indgraverede glas, Jacob Pauli Olsens vædderhorn, Johannes Hansens krucifiks og en planche fra Hans Holmsgaard.

Nederste hylde med indrammet takkebrev fra den serbiske Patriark Pavle til Pastor Leif Bork Hansen, med tekst på serbisk og engelsk.
Takkebrevet og de to glas med indgraveringer er skænket af Leif Bork Hansen.

Se alle billedsiderne med installationen: "Ved tro vil vi sejre" fra bogen: "At en hel by kunne blive kriminel!" (7,9 MB)
Klik her