l

april 2003

TAMA not TINA

TINA - There Is No Alternative - yes, - there are alternatives!
den herskende samfundssorden er efter kommunistlandenes fald omkring 1990 blevet anset som den eneste mulige.
Hvis ingen alternative er mulige
Uden valgmuligheder forsvinder modsætningerne og demokratiets ide og mulighederne for et kunstnerisk autonomt rum
tro på og kamp for alternativer er væsentlig for dannelse af et kunstneriske, politiske, økonomiske liv