l

  Hvem er vi
  Aktiviteter*
  Publikationer
  Tekster
  tv-tv
  SAAS
  Links
  Kontakt


  YNKB Projekter
   Faelleshaven
Peoples Museum

  Astrid Noacks Atelier
  YNKB Ukrudt
  YNKB Reparation
  YNKB på Kronborg
  Soup
  Lets remake the World
  Cinema (Bethlehem)
  Who says we went.away.
  YNKB i Hygum
  YNKB på Minority Report.
  Jordforbindelse
  Kunstfragt
  YNKB i Costa Rica
Norrekaerbiennalen


 

april 2003

TAMA not TINA

TINA - There Is No Alternative - yes, - there are alternatives!
den herskende samfundssorden er efter kommunistlandenes fald omkring 1990 blevet anset som den eneste mulige.
Hvis ingen alternative er mulige
Uden valgmuligheder forsvinder modsætningerne og demokratiets ide og mulighederne for et kunstnerisk autonomt rum
tro på og kamp for alternativer er væsentlig for dannelse af et kunstneriske, politiske, økonomiske liv