l

  Hvem er vi
  Aktiviteter*
  Publikationer
  Tekster
  tv-tv
  SAAS
  Links
  Kontakt


  YNKB Projekter
   Faelleshaven
Peoples Museum

  Astrid Noacks Atelier
  YNKB Ukrudt
  YNKB Reparation
  YNKB på Kronborg
  Soup
  Lets remake the World
  Cinema (Bethlehem)
  Who says we went.away.
  YNKB i Hygum
  YNKB på Minority Report.
  Jordforbindelse
  Kunstfragt
  YNKB i Costa Rica
Norrekaerbiennalen


 

 

Aktivitetsparken


Vi deltog i en offentlig høring om en ny lokal plan for Ydre Nørrebro området i nov. 2001. Vi hørte om de loale planer for et nu tomt og forladt jernbaneområde ved Nørrebro Station. Planen var at bygge nye boligkaréer som så skulle ligge ud til en smuk park med en sø. Unge medlemmer af en fri ungdomsklub: klub 2000, startet af en lokal radio: station2000, hvor de unge interviewede lokalpolitikere og bad om bedre muligheder for ungdommen med mødesteder og udendørsaktiviteter (der er ingen). Der blev nedsat et udvalg af borgere der dannede Initiativgruppen som fremlage en alternativ idé for området i form af en aktivitetspark. hvor alle aldere kunne mødes. DSB Arealerne er nabo til Mjølnerparken med mange indvandrere (98%) 50 familier med tilsammen ca. 2000 børn.

Luftfoto, der viser Nørrebro Station, Fragtmandshallerne, DSB-arealet, Andelsboligforeinigen <lersøgaard og Mjølnerparken.

 

YNitivgruppens forslag til hvordan Aktivitetsparken kunne se ud.

YNitivgruppen har dannet en forening hvis formål det er at skabe en lokal AKTIVITETSPARK på det gamle jernbaneareal udformet efter beboerne på Ydre Nørrebro og Nordvest's egne ønsker, på tværs af generationer og kulturel baggrund.
YNitivgruppen består af almindelig mennesker, foreninger og institutioner på Ydre Nørrebro, bl.a. AB Lersøgård, Mjølnerparken, Bogtrykkergården, Ungehuset First Floor, Nørrebro Taekwondo, Station 2000, Lokalrådet, Nørrebrohallen, YNBK

Se YNitivgruppen