l

26 februar 2009

Astrid Noacks Atelier

På initiativ fra YNKB afholdtes der et offentligt møde på Nørrebro Bibliotek 26 februar 2009 med Kunsthistoriker Hanne Pedersen der netop havde afsluttet et forskningsprojekt om Astrid Noack og udgivet bogen: ”Stærkere end livet”.
Mødet resulterede i dannelsen af foreningen "Astrid Noacks Atelier i Rådmandsgade", hvis formål det er at bevare atelieret og det omkringliggende unikke miljø til kulturelle formål. Foreningen har egen hjemmeside,
Se: http://astrid-noack.dk

Downloade YNKB Tema 16: Astrid Noacks Atelier i Raadmandsgade 1936 - 50

Foredrag med Kunsthistoriker Hanne Pedersen På Nørrebrobibliotek 26 februar 2009 om Astrid Noack i Rådmandsgade

Stiftende generalforsamlingaf Foreningen "Astrid Noacks Atelier i Rådmandsgade" 21 juni 2009

Ejeren har stillet atelieret til rådighed for Foreningen ANA. Her besigtiges taget, som efterfølgende er blevet tætnet.

Onsdag 21 oktober afsløredes en mindeplade for Astrid Noack på atelieret.
Se mere

16-20 Juni 2010: Social skulptur. Performance ved Sarah Hamming.Sarah siger: Performancens dramaturgi er inspireret af Astrid Noacks værker og arbejdsproces og gør skabelses-processen til en begivenhed mellem publikum og medvirkende.
Performancen er inspireret af det menneskesyn som Astrid Noack udtrykte i sine værker.

Gipsfiguren ”Ung mand, der planter et træ” er skabt i atelieret i 1949. Den har stået på Vallekilde Højskole i Odsherred i ca. 60 år. I forbindelse med atelierets åbning har højskolen venligst foræret den til Foreningen til bevarelse af Astrid Noacks Atelier i Rådmandsgade. Bronzestøberiet Leif Jensen har sponsoreret en restauration af skulpturen og Vognmand Jensen (Hellerup Flytteforretning) har sponsoreret transporten fra Vallekilde til Bronzestøberværksted og videre derfra hertil.

19 August 2010: Astrid Noack tilbage,åbning.

Rektor ved det Kongelige Danske Kunstakademi Mikkel Bogh holder åbningstalen hvor han bl.a. talte om betydningen af det sociale miljøs påvirkning af kunsten

En genoplivelse af billedhuggerens atelier på Nørrebro, udstilling arrangeret af arbejdsgruppen, med hidtil ukendte billeder af Astrid Noack i atelieret, et fotostat i 1/1 af AN i færd med at hænge vådt linned omkring den skulptur hun arbejder på, som en illustration af hvor store ting der er skabt i dette lille rum, samt en række videointerviews af nulevende mennesker, der har kendt AN og besøgt hende i  dette atelier
Foto. Susanne Mertz

Performance ved Jytte Kjøbek under udstillingen Astrid Noack tilbage.
Foto Susanne Mertz