l

21 oktober 2009

indvielse af mindeplade på

Astrid Noacks Atelier

Ved en lille højtidelighed inviedes en mindeplade på Astrid Noacks Atelier i baggården til Rådmandsgade 34. Foreningen "Asrid Noacks Atelier", hvis formål det er at bevare atelieret og det omkringliggende unikke baggårdsmiljø til kulturelle formål, stod bag arrangementen.

Foreningen har fået brugsret over atelieret og udført nødtørftige reparationer i lokalet og vil fremover afholde udstillinger og aktiviteter i lokalet.. Medlemsskab koster 100 kr pr år, og man kan melde sig ind via foreningens hjemmside: http://astrid-noack.dk

William Gelius' tale ved afsløring af mindetavle på Astrid Noacks atelier i Rådmandsgade 34 på ydre Nørrebro i København, onsdag d. 21. oktober 2009, kl. 16.30:

Jeg vil gerne begynde med en betroelse: Kun en gang før i mit liv har jeg været med til at afsløre en mindeplade. Det var i Ribe tilbage i 1988 - samme år som jeg var startet som leder af byens lille kunstmuseum. Mindepladen opsattes på facaden af et beboelseshus i Grønnegade, hvor en kendt kunstner var blevet født 100 år tidligere. Dette personlige tilbageblik havde naturligvis været ret utidigt, hvis ikke den pågældende kunstner netop var vores hovedperson her i dag, A s t r i d N o a c k. Men sådan forholder det sig rent faktisk.

Siden 1988 er Astrid Noack blevet kanoniseret som det hedder. I den kanon, som kulturministeriet udgav i 2006, udnævnes hendes ”Stående kvinde” fra 1939-45 til et de 12 mest betydningsfulde, danske kunstværker gennem tiderne. ”Stående kvinde” står i dag på Göteborgs Konstmuseum, men det er forunderligt at tænke på, at denne kvindes allerførste ståsted var her i Rådmandsgade nr. 34. Hendes atelier her har været rammen om en helt utrolig intens og frugtbar kunstnerisk indsats. Det er simpelthen de allerbedste af hendes ting, som er kommet til verden på dette ydmyge sted: Foruden ”Gøteborgpigen”, som ”Stående kvinde” for nemheds skyld kaldes, har også Anna Ancher-statuen, portrætbusten af Gertrud, Det korsfæstede menneske og en perlerække af andre værker set dagens lys i denne baggårdsbygning.

Astrid Noack havde fået sin billedhuggeruddannelse i Paris og efter hjemkomsten i 1932 havde hun et par år atelier på Nøjsomhedsvej, og efter Rådmandsgadetiden havde hun de sidste fire, svære år af sit liv atelier i Glommensgade ude på Amager. Men her i Rådmandsgade boede og arbejdede hun i hele 14 år, 1936–50 - den uden sammenligning bedste periode i hendes liv, kunstnerisk såvel som menneskeligt. Som kommunist følte hun sig hjemme i dette Nørrebromiljø. Hun kunne lide, at hendes atelier lå side om side med småvirksomheder, og hun kunne lide de folk, der boede her. Et eksempel på det er, at hun modellerede (1936) fru Næsbys lille, nyfødte barn – fru Næsby, der boede i og drev tobaksforretning i forhuset. Ikke som et bestillingsarbejde, naturligvis. Det havde fru Næsby ikke råd til. Men af ren og skær lyst.

Mindeplader sætter man over politikere, videnskabsmænd, kunstnere, men kun over de mindeværdige af slagsen - dem nogen synes bør huskes, dem der har haft en betydning ud over deres egen tid. Sådan også med Astrid Noacks mindeplade i Ribe og med pladen her. Men mens pladen i Ribe lukker sig om en tid, der er forbi ved at markere et barndomshjem og en by, som Astrid Noack forlod, repræsenterer pladen her et personligt og bevidst valg. Man vælger som bekendt ikke sine forældre og sin fødeby, men man vælger sine venner og det sted, hvor man som voksen slår sig ned – som nu Astrid Noack her i Rådmandsgade. Ved opsætningen her på atelieret markeres således hendes aktive stillingtagen og den kunstneriske skaben, som hun skylder sin berømmelse.

Pladen her er sponseret af ”Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret”, men initiativet kommer fra ”Foreningen Astrid Noacks atelier”, der er udsprunget af den stedlige kunstnergruppe Y N K B (Ydre Nørrebro Kultur Bureau), der siden 2002 har arbejdet ud fra en strategi om at forankre kunsten i nærmiljøet. Denne gruppe og ikke mindst ”Foreningen Astrid Noacks atelier” ser i Astrid Noack en forgænger, for hvem nærmiljøet også havde en stor betydning. Derfor synes de, at atelieret bør bevares og ikke nok med det. Foreningen har også store visioner for stedets fremtid. Tanken er således at gøre atelieret med tilstødende bygninger til en slags kulturelt kernehus for lokalområdet – et frugtbart sted for udstillinger, artist in residence, undervisning (Billed-Kunstnerisk Grundkursus), musikarrangementer o.m.m.

Mindepladen i gamle Ribe er som mindeplader er flest; den peger mest tilbage i tiden, fungerer gravstensagtigt nærmest som et endemål, et slutpunkt. Takket være Y N K B, ”Foreningen Astrid Noacks atelier” og ikke mindst de nuværende ejere, Peter Horsten og Helle Viuf, der her i starten så generøst har stillet atelieret gratis til rådighed, peger pladen her i Rådmandsgade omvendt frem i tiden. Den er ikke gravsten mere grundsten – ikke slutpunkt, men begyndelsespunkt. Så tak fra mig for at jeg måtte være med til min anden Astrid Noack-mindetavleafsløring, et stort ”TILLYKKE” og et endnu større ”HELD og LYKKE” til alle, der arbejder for bevarelsen af Astrid Noacks atelier.


Museumsinspektør William Gelius